วันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

"แต่งชุดไทย กินอย่างไทย ใช้ใบตอง"