ประวัติโรงเรียน


ครบรอบ 96 ปี

SCROLL DOWN

ประวัติโรงเรียน


ครบรอบ 96 ปี

ความเป็นมาของโรงเรียนสัจจพิทยา

Rev. Albert & Mr.s Jeanette Seigle

Rev. Albert & Mr.s Jeanette Seigle

ตึกซีเกิ้ล Seigle Hall Building

ตึกซีเกิ้ล Seigle Hall Building

การนมัสการและสอนพระคัมภีร์

การนมัสการและสอนพระคัมภีร์

 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนจีนได้ปิดหมดทุกโรง จึงได้มีโรงเรียนไทยแห่งหนึ่งมาใช้สถานที่ของโรงเรียน ขณะนั้นได้มีลูกระเบิดตกใกล้ ๆ บริเวณโรงเรียนทำให้ไฟไหม้โรงเรียนตลอดจนตัวอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในโรงเรียนถูกทำลายหมด เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ศาสนาจารย์และ นาง เจ วาย ซีเกิล ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2489 คริสตจักร (กวางตุ้ง) สาธร ได้เชิญให้ศาสนาจารย์ เอ จี ซีเกิล กลับมาเป็นศาสนาจารย์คริสตจักรสาธร และเป็นเจ้าของโรงเรียนฉุ่นจั้นซี้หลับเช่นเดิม และขอให้ นาง เจ วาย ซีเกิล เป็นผู้จัดการโรงเรียน เนื่องจากเวลานั้นจะต้องปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ ในการเรียนอย่างมาก แต่ด้วยความพยายามของท่านทั้งสองและจากสมาชิกคริสตจักรสาธร จึงได้ทำการรื้ออาคารสถานที่ตึกเก่าเกือบหมดแล้วสร้างขึ้นใหม่โดยใช้เงิน 258,000 บาท และปรับปรุงโรงรถเป็นอาคาร 2 ชั้น และได้สร้างเรือนไม้ชั้นเดียวอีกหลังหนึ่งเป็นห้องพักครู ในที่สุดโรงเรียนฉุ่นจั้นซีหลับ จึงได้เปิดทำการสอนอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 เป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยและภาษาจีน รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึง ประถมปีที่ 4 และเนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีชื่อภาษาไทยมีแต่ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ดังนั้นวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2497 จึงได้ตั้งชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการว่าโรงเรียนสัจจศึกษา และได้เริ่มมีตราประจำโรงเรียนตั้งแต่นั้นมา ต่อมาปี       พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) จึงได้สร้างเรือนไม้ 4 ห้องขึ้นอีกหลังหนึ่ง โรงเรียนมีนักเรียนถึง 20 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) ได้มีนักธุรกิจชาวกวางตุ้งกลุ่มหนึ่งมีความประสงค์ที่จะให้โรงเรียนคริสเตียนสอนภาษาจีนกวางตุ้งสำหรับเด็กจีนในกรุงเทพฯ ขึ้น จึงได้ปรึกษาและขอความร่วมมือจากศาสนาจารย์อาร์ โอ แฟรงคลิ่น (Rev. R.O. Franklin) ซึ่งเป็นมิชชั่นนารี และเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนในขณะนั้นและอาจารย์ 
เกรแฮม ฟูลเลอร์ (Rev. Graham Fuller) ซึ่งเป็นมิชชั่นนารีที่ทำงานกับคนจีนในประเทศไทยในเวลานั้นอีกท่านหนึ่ง ในที่สุดก็ได้ตกลงซื้อที่ดิน และเปิดโรงเรียนจีนกวางตุ้งชายขึ้น และได้กลายเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

                  ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) นักธุรกิจกลุ่มเดิมนี้ได้ตั้งกรรมการอำนวยการโรงเรียนขึ้นแล้วได้เปิดโรงเรียนจีนกวางตุ้งสำหรับนักเรียนหญิง โดยเฉพาะชื่อโรงเรียนฉุ่นจั้นซี้หลับ มี 4 ห้อง เรียนอยู่ในสถานที่ซึ่งเป็นบ้านของศาสนาจารย์เกรเฮม ฟูลเลอร์  (Rev.Graham Fuller) ในเวลานั้น ซึ่งสถานที่นี้เคยเป็นโรงพิมพ์แรกของดร.แดน บิช บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) ซึ่งได้นำแท่นพิมพ์ภาษาไทยเข้ามาในประเทศไทย สถานที่นี้ก็คือสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสัจจพิทยาในปัจจุบัน   คือ เลขที่   274 ถนนสาทรเหนือ   แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500    โดยมีศาสนาจารย์ เกรแฮม ฟูลเลอร์ เป็นผู้จัดการ และมี  Mrs. Hoh Seung เป็นครูใหญ่ ต่อมาในปีพ.ศ. 2464  (ค.ศ. 1921) นาย เอ จี ซีเกิล มารับตำแหน่งเป็นเจ้าของ และนางเจ วาย ซีเกิล เป็นผู้จัดการโรงเรียนนี้

ห้องเรียนสมัยแรกๆ

ห้องเรียนสมัยแรกๆ

ทัศนศึกษา ไปด้วยกัน!

ทัศนศึกษา ไปด้วยกัน!

 

เนื่องจากในเวลานั้น โรงเรียนที่ทำการสอนชั้นมัธยมยังมีไม่พอสำหรับความต้องการของนักเรียน นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาแล้วหาที่เรียนยาก คริสตจักรสาธรจึงมีความเห็นว่าควรจะเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาภาษาไทยขึ้นอีกโรงเรียนเพราะโรงเรียนสัจจศึกษาเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน เปิดชั้นระดับมัธยมไม่ได้ จึงได้เปิดโรงเรียนมัธยมชายสอนหลักสูตรภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อ โรงเรียนสัจจพิทยา  ขึ้นที่ด้านหลังของคริสตจักรสาธร   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) โดยใช้ชั้นล่างของบ้านศิษยาภิบาลซึ่งเป็นห้องนมัสการเป็นห้องเรียน และได้สร้างเรือนไม้ชั้นเดียวเป็นห้องเรียน และห้องพักครู ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) ได้รับเงินจาก Board of Foreign Missions เป็นเงิน 25,000 เหรียญอเมริกา (521,000 บาท) จึงได้สร้างตึกใหม่ขึ้นอีกหลังหนึ่งมี 8 ห้องเรียน ตึกใหม่นี้ก็คือ ตึกซีเกิลฮอลล์ ในปัจจุบัน และได้มีผู้บริจาคเงินภายในประเทศเพื่อซื้ออุปกรณ์การสอนและโต๊ะเก้าอี้เรียน ในปี พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) ได้รับนักเรียนหญิงเข้ามาเป็นนักเรียน และได้เปลี่ยนจากโรงเรียนชาย เป็นโรงเรียนสหศึกษา
โรงเรียนสัจจพิทยา ได้จัดงานครบรอบ 95ปีและ ขณะนี้โรงเรียนยังตั้งอยู่ที่เดิม เขต บางรัก ใกล้ BTS สะพานตากสิน เดินประมาณ 3 นาที เท่านั้น อยู่ตรงแยก เจริญกรุง-สาทรเหนือ-ใต้