รับสมัครเรียนอนุบาล และ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560

ขายใบสมัครและยื่นเอกสาร
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560
วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 7:30 – 17:00 น.

ทดสอบประเมินทักษะความพร้อม
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9:00 – 11:00 น.

ประกาศผล
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:30 น.
มอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมภายใน วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
เรียน 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน ตั้งแต่ เนอสเซอรี่ - ประถม

Tri Lingual Curriculum

TRI-LINGUAL CURRICULUM

หลักสูตรของโรงเรียนสัจจพิทยา "Tri-Lingual Curriculum" จัดทำขึ้นสำหรับเด็กไทยที่ต้องการเรียนตามหลักสูตรมาตรฐานและสอบผ่านตามเกณฑ์ การประเมิณของกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะเดียวกันก็สามารถสื่อสาร 3 ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว เด็กๆ ยังได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นเครื่องมือในการเรียนวิชาอื่นๆ ได้แก่

คณิตศาสตร์ (Mathematics) 
วิทยาศาสตร์ (Science) 
ดนตรีสากล (Music) 
คอมพิวเตอร์  (Computer) 

พลศึกษา (Physical Education)

ไม่เพียงแต่ให้เด็กๆ ได้ใช้ภาษาในบริบทที่มีความหมายแต่ยังเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับโปรแกรมพิเศษต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษา เช่น English Program (E.P.) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Gifted)

   Our, “Trilingual Curriculum,” is designed primarily for Thai students who want the Thai Education Ministry curriculum, but also wish to become fluent in English and Chinese. With the core subjects being taught in Thai to meet goverment graduation requirements, English is offered as a core subject as well as being used as a medium to learn math, science and computer with native speakers. Additionally, Chinese is offered as a foriegn language together with fun activities including morning exercise, sing and dance activities, and Chinese club, beginning from 2-year-old nursery kids, giving our students the oppurtunity to be truly “Trilingual.”

Sajja Grade 4 Choir performed on Mother's Day

เรียนภาษาอังกฤษโดยการใช้หลักสูตร  PHONICS

Learning Environment Ready

Sajja Science Day, Creating Curiosity.