ขั้นตอนที่ 1. กรอกข้อมูลใน Google Form

https://goo.gl/forms/BmXrrelt62KxSy9J3


ขั้นตอนที่ 2. อัพโหลด ภาพ และวีดีโอ
เข้าไปใน google drive ในแฟ้มข้อมูลตามรายงานชื่อโรงเรียนของท่านตามลิงค์ต่อไปนี้
**** กรุณาตั้งชื่อ ไฟล์ ให้ชัดเจน ****

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
1. ไฟล์โลโก้โรงเรียน ขนาดภาพ *** ไม่เล็กกว่า 800 x 800 px *** 
2. รายชื่อคณะกรรมการบริหารภายใน และภาพถ่ายเดี่ยว (ตั้งชื่อไฟล์ตรงตามชื่อบุคคล)
3. ภาพถ่ายโรงเรียน 3 ภาพ (1.ผู้ก่อตั้ง 2.สถานที่ในอดีต 3.สถานที่ในปัจจุบัน)
4. เพลงพิเศษระหว่างนมัสการ (ถ้ามี)
5. ส่งไฟล์วีดีทัศน์ (ความยาว 3-5 นาที) .avi, .flv, .mov, .m4a


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
1. ไฟล์โลโก้โรงเรียน ขนาดภาพ *** ไม่เล็กกว่า 800 x 800 px *** 
2. รายชื่อคณะกรรมการบริหารภายใน และภาพถ่ายเดี่ยว (ตั้งชื่อไฟล์ตรงตามชื่อบุคคล)
3. ภาพถ่ายโรงเรียน 3 ภาพ (1.ผู้ก่อตั้ง 2.สถานที่ในอดีต 3.สถานที่ในปัจจุบัน)
4. เพลงพิเศษระหว่างนมัสการ (ถ้ามี)
5. ส่งไฟล์วีดีทัศน์ (ความยาว 3-5 นาที) .avi, .flv, .mov, .m4a


  โรงเรียนไทยคริสเตียน
1. ไฟล์โลโก้โรงเรียน ขนาดภาพ *** ไม่เล็กกว่า 800 x 800 px *** 
2. รายชื่อคณะกรรมการบริหารภายใน และภาพถ่ายเดี่ยว (ตั้งชื่อไฟล์ตรงตามชื่อบุคคล)
3. ภาพถ่ายโรงเรียน 3 ภาพ (1.ผู้ก่อตั้ง 2.สถานที่ในอดีต 3.สถานที่ในปัจจุบัน)
4. เพลงพิเศษระหว่างนมัสการ (ถ้ามี)
5. ส่งไฟล์วีดีทัศน์ (ความยาว 3-5 นาที) .avi, .flv, .mov, .m4a


โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง 
1. ไฟล์โลโก้โรงเรียน ขนาดภาพ *** ไม่เล็กกว่า 800 x 800 px *** 
2. รายชื่อคณะกรรมการบริหารภายใน และภาพถ่ายเดี่ยว (ตั้งชื่อไฟล์ตรงตามชื่อบุคคล)
3. ภาพถ่ายโรงเรียน 3 ภาพ (1.ผู้ก่อตั้ง 2.สถานที่ในอดีต 3.สถานที่ในปัจจุบัน)
4. เพลงพิเศษระหว่างนมัสการ (ถ้ามี)
5. ส่งไฟล์วีดีทัศน์ (ความยาว 3-5 นาที) .avi, .flv, .mov, .m4a